Home

Településképi arculati kézikönyv előterjesztés

ELŐTERJESZTÉS

Településképi Arculati Kézikönyv E-építés portá

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. november 16-i ülésére Tárgy: Budapest, IX. kerület Településképi Arculati Kézikönyv (TAK), valamint a településképi önkormányzati rendelet tervezetének partnerségi egyeztetési eljárása lefolytatásáról szóló döntés meghozatal A Miniszterelnökség és szakmai háttérintézménye, a Lechner Tudásközpont elkészítette minta Településképi Arculati Kézikönyvét. A Településképi Arculati Kézikönyvek elkészítéséhez összeállított Útmutató után ez a kötet példaként szolgál a települések számára a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény végrehajtásában - Településképi Arculati Kézikönyv és helyi rendelet készítésének egyeztetése Képviselőtestületi rendes nyilvános ülés előterjesztés - 2017. március 08. - Meghív A határidő meghosszabbításához a településképi rendelet és a településképi arculati kézikönyv elkészítését előíró törvény módosítására van szükség, ami folyamatban van. - A határidő módosításával kapcsolatos előterjesztés közigazgatási egyeztetése zajlik. Az előterjesztést az Országgyűlés az őszi. 1.) Előterjesztés a Településképi arculati kézikönyv elfogadása és a településképi rendelet megalkotására . Előterjesztő: Sivák János polgármester. 2.) Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotására. Előterjesztő: Sivák János polgármester. 3.

Építészeti szemléletformáló célt szolgál a településképi rendeletet megalapozó, a települési környezet megjelenését meghatározó jellemzőket és elvárásokat összefoglaló településképi arculati kézikönyv, melyet a települési önkormányzat normatív határozata mellékleteként fogadja el. A kézikönyvet az önkormányzat a nyilvánosság bevonásával a. A(z) Közgyűlés 2020.08.27. -i ülésének 11 napirendi pontja. Tárgya: Tájékoztatás a településrendezési eszközök hatályosulásáról, tapasztalatairól, valamint a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet érvényesülésével kapcsolatosan beérkezett véleményekről a 2019. évbe

Elkészült a Településképi Arculati Kézikönyv mint

Előterjesztések Kapolcs település hivatalos honlapj

 1. Településképi Arculati Kézikönyv A 2016. július 23-án hatályba lépett, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény értelmében Aszód Város Önkormányzata településképi arculati kézikönyv elkészítését és településképi rendelet megalkotását kezdeményezte
 2. t egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.
 3. .cserepvaralja Off Egyéb , Előterjesztés: Településképi Arculati Kézikönyv és településképi rendelet elfogadás
 4. telepÜlÉskÉpi arculati kÉzikÖnyvek kÉszÍtÉsÉhez 2017. januÁr ÚtmutatÓ abandoned • abÁdszalÓk • abaliget • abasÁr • abaÚjalpÁr • abaÚjkÉr • abaÚjlak • abaÚjszÁntÓ • abaÚjszolnok • abaÚjvÁr • abda • abod • abony • ÁbrahÁmhegy • Ács • acsa • acsÁd • acsalag • ÁcsteszÉr • adÁcs • ÁdÁnd • adÁsztevel • adony.
 5. ELŐTERJESZTÉS Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017.december 19-én tartandó ülésére Tárgy: Izsák Város Településképi Arculati Kézikönyvének megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! Első alkalommal a 2017. április 25-i ülésen adtam tájékoztatást a településképi arculati
 6. A településképi arculati kézikönyv elkészítését és a településképi rendelet megalkotását a településkép védelmének érdekében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Tktv.) írja elő. A településképi arculati kézikönyv és a településképi
 7. t a Településképi Rendelet megalkotásának szükségessége A Településképi törvény Az Országgyűlés megalkotta a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényt (Településképi törvény), mely 2016. július 23-án lépett hatályba

Hosszabbítást kapnak az önkormányzatok Településképi

Határozat száma: 154/2018 2018.05.17. Tárgya: Komárom Város Településképi Arculati Kézikönyvének elfogadása Határozat: 1. Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Településképi Arculati Kézikönyv készítésében résztvevő államigazgatási szervek 1. mellékletben foglalt állásfoglalásait, melyek bedolgozásra kerültek a Kézikönyv tervezetébe Előterjesztés a Képviselő-testület 2017. március 09. napján tartott ülésére . 8. napirendi pont Döntés a településképi arculati kézikönyv tárgyában . Tisztelt Képviselő -testület! A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényt (Településképi törvény) 2016. július 23-á

Cserepvaralja

Előterjesztés Besenyszög Város Településképi Arculati Kézikönyv elfogadására Előadó: Munkácsi György jegyző Munkácsi György: Besenyszög Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény értelmében - jogszabályban előírt határidőn belü Előterjesztés A Partnerségi rendeletről 1. előterjesztés száma: 85/2018 elteltét követően továbbítja az arculati kézikönyv, településképi rendelet, fejlesztési dokumentum vagy a településrendezési eszköz készítésével megbízott tervezőnek. (3) A tervező a véleményekkel, javaslatokkal kapcsolatos szakmai. Előterjesztés az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint a Biharnagybajomi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására Településképi Arculati Kézikönyv. Időjárás Borzavár Községi Önkormányzat 8428 Borzavár, Fő út 43. Telefon: 06 (88) 582-930 Fax.: 06 (88) 582-931 polghivborzavar@invitel.h Előterjesztés. a Képviselő-testület 2017. december 14-i ülésére . Előterjesztés tárgya: A Partnerségi Egyeztetés Szabályairól szóló önkormányzati rendelet elfogadása, és javaslat a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet kidolgozásának megkezdésére. Készült: 3. napirendhe

Képviselőtestületi űlés előterjesztés - 2017. december 14. Meghívó Zalahaláp Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló rendeletének megalkotására, valamint a Településképi Arculati Kézikönyv elfogadására javaslat ; rendelet terveze a telepÜlÉsfejlesztÉsi koncepciÓ, az integrÁlt telepÜlÉsfejlesztÉsi stratÉgia, a telepÜlÉsrendezÉsi eszkÖzÖk, a telepÜlÉskÉpi arculati kÉzikÖnyv És a telepÜlÉskÉpi rendelet egyeztetÉsÉnek És elfogadÁsÁnak eljÁrÁsi szabÁlyai * 20 Részletek: Településkép védelmi rendelet és Településképi Arculati Kézikönyv Tulajdonság: Érték: Cím: Településkép védelmi rendelet és Településképi Arculati Kézikönyv: Leírás: Fájlnév: telepulesvedelem.zi Előterjesztés: Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésének megtárgyalása: Előterjesztés: A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása: Előterjesztés: Vegyes ügyek: 2017.05.30. Meghív

8.) Napirend: Előterjesztés településképi rendelet és településképi arculati kézikönyv elkészítésére vonatkozó kötelezettségről Előadó: Csekényi István polgármester (Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket Kisváros a nagyvárosban. 2020-08-04. szociális ellátási csoport nyomtatványok. Bölcsődei napi térítési díjhoz való hozzájárulá

Gönc város honlapja oldal

A(z) Közgyűlés 2019.06.27. -i ülésének 6 napirendi pontja. Tárgya: Tájékoztatás a településrendezési eszközök hatályosulásáról, tapasztalatairól, valamint a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet érvényesülésével kapcsolatosan beérkezett véleményekről a 2018. évbe A kézikönyv a - települések természeti és épített környezete által meghatározott - településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. A kézikönyv feltárja és ismerteti a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és enne

Építési jog Útmutató TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVEK

 1. t a rendelet tervezet elkészítéséhez szükséges forrás a
 2. 2. Településképi Arculati Kézikönyv és településképi rendelet elfogadása (Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) Tóth János Zoltán polgármester: A Településképi Arculati Kézikönyvvel kapcsolatos jogszabályi kötelezettségnek eleget tettek. Az egyeztetési eljárást, véleményeztetést lefolytatták
 3. Kriza Ákos polgármester válaszában érdekes megközelítésnek nevezte egy településképi, arculati kézikönyv kapcsán is gyűlöletkampányról, - Kénytelenek voltak elismerni, hogy az előterjesztés jó, de megvan a szokásuk, hogy a kákán is csomót keresnek - fogalmazott. A kiadvány akár a karácsonyfa alá is oda tehető

Testületi ülések - tmt

A településképi arculati kézikönyv a település teljes közigazgatási területére készül, és ez alapján kell megalkotni a településképi rendeletet. A településképi rendelet elfogadásával egyidejűleg módosítani kell a helyi építési szabályzatot (továbbiakban HÉSZ) is, mivel a Tv. értelmében 2017 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET március 23-i ülésére Iktató szám: 62/2017. Tárgy: Partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet (egyfordulóban) Előterjesztő: Készítette: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész Jogi és Pályázati Iroda Cséry Ágnes. A kézikönyv az előterjesztés 1. sz. mellékletét, a településképi rendelet tervezete az előterjesztés 2. sz. mellékletét képezi. A településképi rendelet megalkotásával egyidejűleg a jogszabályi koherencia biztosítása érdekében jelentős kodifikációs munka is zajlott ÁRAJÁNLAT ELBÍRÁLÁSA TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV ELKÉSZÍTÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2017. április 28-i ülésére Tárgyalja Ülés Szavazás Szociális bizottság Nyílt Nyílt szavazás Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Zárt Titkos szavazá 2011 udakalász, Petőfi tér 1. • +36 26 340-266, 340-514 • info@budakalasz.hu www.budakalasz.hu 144/2017. (XII.14.) sz. előterjesztés Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. december 14-i rendes ülésére Tárgy: Javaslat a Településképi Arculati Kézikönyv és a településkép védelméről szóló rendele

2017-es Előterjesztések - Kunfehért

 1. Előterjesztés a készülő Településrendezési Terv tervezési tervlapjainak véleményezésére 61/2019. (IV.25.) 140 Beszámoló két ülés között történt fontosabb eseményekről 62/2019. (IV.25.) 142 Képviselői kérdések, felszólalások - Előterjesztés a pénzben és természetben nyújtott szociális é
 2. Az előterjesztés törvényességi E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2019. decemberi ülésére Tárgy: Települési Arculati Kézikönyv és Településképi Rendelet felülvizsgálata Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert, polgármester a településképi rendelettel összhangban készül, ezért a.
 3. Nagykozár Településképi Arculati Kézikönyve (pdf) 2018. évi tervezett Nagykozár Településképi Arculati Kézikönyve (pdf) Kapcsolódó rendeletek: 14/2017. (X.31.) sz. önkormányzati rendelet a településképi bejelentési eljárásról és településképi kötelezésről. 13/2017
 4. Településképi arculati kézikönyv Decs településképi arculati kézikönyve az EljR. 12. melléklete szerinti tartalommal készül. 2. Településképi rendelet A település teljes közigazgatási területére vonatkozó településképi rendelet az EljR. szerint készül a helyi sajátosságoknak megfelelően. 3. Hatósági eljárások.
 5. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2017. június 1-én tartandó ülésére . Füzesgyarmat Város településképi rendeletének megalkotásához szükséges településképi arculati kézikönyv megalkotásáról szóló döntés napirendi ponthoz . Előterjesztést készítette: Hegyesi Róbert vezető-tanácso
 6. A Településképi Arculati Kézikönyvről Előterjesztő: polgármester Pálffy Károly: az előterjesztés kapcsán megadja a kérdezés lehetőségét. Igari Léna: 2., 4, és 16. pontokkal jelzett események kapcsán kér bővebb tájékoztatást. kötelezettségeknek, megalkotásra került a Településképi Arculati Kézikönyv.

2017. augusztus 30-i képviselő-testületi ülés előterjesztései 2 Tárgy: A Településképi Arculati Kézikönyv megvalósításához forrás biztosítása ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2017. augusztus 30-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 100/2017. számú Képviselő településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetési szabályzat elfogadásáról Előadó: Szőllős Sándor polgármester 2. Előterjesztés a Közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 8/2008. (III

Arculati kézikönyv, Településképi eljárások - Szentendre

14/2017(I.26.) számú előterjesztés Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 26-i rendes ülésére Tárgy: Javaslat a településképi arculati kézikönyv elkészítésének kezdeményezésére és a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló határozat meghozatalár Napirend Előterjesztés Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 2017. évi zárszámadási rendeletének megalkotására Előterjesztés Kiskunfélegyháza Településképi Arculati Kézikönyv elfogadása tárgyában Előterjesztés Kiskunfélegyháza város településképének védelméről szóló rendelet megalkotása tárgyában Előterjesztés a 2017. évben végrehajtott belső. A településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében településképi arculati kézikönyv készül. A kézikönyv a - települések természeti és épített környezete által meghatározott - településké-pi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. A kézikönyv feltárja és is Előterjesztés és meghívó a 2017.12.19-ei rendes testületi ülésr Előterjesztés a Képviselő-testület 2017. május 25-i ülésére Előterjesztés Településképi Arculati Kézikönyv készítetéséről Pásztor Györgyi Jánoshalma Galagonya köz 3. sz. alatti lakos és Dáginé Simovics Andrea Jánoshalma Erdő utca 6. sz. alatti lakos azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hog

Meghívók-előterjesztések Cserepvaralja

Mátraszentlászó-MátraszentistvánA képviselő testület rendkívüli nyílt ülése

4/2017. (IV. 13.) önkormányzati rendelete. a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetésérő Tisztelt Közgyűlés! Az építésügyi igazgatásban történt jelentős változások egyik új jogszabályi eleme a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. tö Hirdetmény Piliscsaba Város Településképi Arculati Kézikönyve és Rendelete elkészítésének partnerségi egyeztetéséről A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A.§-nak.

Balatonföldvár Váro

A Településképi Arculati Kézikönyv (továbbiakban: TAK) a Tkvtv. meghatározása szerint a telepü-lések természeti és épített környezete által meghatározott településképi jellemzők bemutatásá-nak és minőségi formálásának eszköze. A kézikönyv feltárja és ismerteti a településen belül jó Előterjesztés a településképi arculati kézikönyv bemutatásáról Szarvák Imre: sajnálattal tapasztalja, hogy a meghirdetett lakossági fórumra kevesen érkeztek. Felkéri Kiszelovics Ildikót településtervezőt, hogy az általa elkészített településképi arculati kézikönyv nyers anyagát mutassa be, ismertesse a napirendi pontot 2. Előterjesztés a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet elkészítésére Előadó: Erdei Norbert polgármester. 3. Előterjesztés a TOP-5.3.1-16 kódszámú, Helyi identitás és kohézió erősítése című pályázat konzorciumban történő benyújtásáról Előadó: Erdei Norbert polgármeste

Előterjesztés módja 1. Településképi Arculati Kézikönyv, településképi rendelet-tervezet partnerségi egyeztetésének lezárása. Seszták Ottó polgármester szóban. 2. Településképi Arculati Kézikönyv elfogadása és településkép védelméről szóló rendelet megalkotása 67/2017. (IX.20.) számú önkormányzati határozata a Településképi Arculati Kézikönyv, a Településképi Rendelet, továbbá a rendeletalkotással összefüggő Helyi Építési Szabályzat módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés lezárásáról. 75/2017

A településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében településképi arculati kézikönyv készül. A kézikönyv a - települések természeti és épített környezete által meghatározott - településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze A rendelet a fővárosi településképi arculati kézikönyv alapján készült, általa biztosítható a településkép védelme a településképi követelmények meghatározásával, önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer kialakításával, illetve a településkép-érvényesítési eszközök alkalmazásával településképi arculati kézikönyv 1 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS és előzetes hatástanulmány a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet megalkotására, valamint a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet előkészítésére Tisztelt Képviselő-testület

Településképi Arculati Kézikönyv és településképi rendelet

Településképi Arculati Kézikönyv Településképi Rendelet. 2020. évi módosítás. Előterjesztés Nagyatád Város Településszerkezeti Terve, Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosítására vonatkozó változtatási szándék elfogadásáró Településképi Arculati Kézikönyv államigazgatási szerv véleményadás dátum 1. Veszprém Megyei Építész Kamara IGEN 2017. 12. 18. 2. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság IGEN 2017. 12. 04. 3. Megyei Kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatala NEM - 4. Balaton-Felvidéki Nemzeti Park.

ELŐTERJESZTÉS Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április 04. napi ülésének 2. napirendi pontjához hogy a Településképi Arculati Kézikönyv elkészítéséhez szükséges munkacsoport megalakításához szükséges személyi, tárgyi feltételeket vizsgálja meg és meg-. 3. Előterjesztés az Önkormányzat által 2019. évben támogatott civil szervezetek pénzügyi elszámolásának az elfogadására Előadó: Nemes-Lajsz Julianna ÁMK igazgató 4. Előterjesztés Biharnagybajom Községi Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésének elfogadására Előadó: Szitó Sándor polgármeste ELŐTERJESZTÉS . Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2017. március 07. napi ülésének 5. napirendi pontjához. településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet előkészítése, módosítása során a rendeletben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani. Pannonhalma, 2017. február 28..

Településképi Arculati Kézikönyv és helyi rendelet készítése Falugondnoki jelentés Képviselőtestületi 5 település együttes űlés előterjesztés - 2017. április 19 önkormányzatok számára kötelezővé tette a Településképi Arculati Kézikönyv (a továbbiakban: Kézikönyv) és új településképi rendelet megalkotását. A Kézikönyvön alapuló Az előterjesztés és a mellékletek alapján kérem, hogy a Képviselő-testület alkossa me c.) Településképi Arculati Kézikönyv és helyi rendelet készítése; Képviselőtestületi 2 település együttes űlés előterjesztés - 2017. április 19. - Meghívó - Megállapodás a Vigántpetend, Kapolcs ivóvízellátó rendszer ellátásának biztosítása érdekébe Arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészíttetésére megbízási szerződés kötése Tisztelet Képviselő-testület! 2016. június 13-án elfogadásra került a Településkép védelméről szóló 2016. LXXIV. törvény. A törvény alapján az Önkormányzatok 2017. évi feladata a településképi rendelet Az előterjesztést készítette: Farkas Zsolt városi főépítész Előterjesztés. Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 23-i ülésére . Diósd Város új Településképi Arculati Kézikönyve és Településképi rendelete elkészítését indító döntésének meghozatalára. Tisztelt Képviselő-testület

Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének településképi rendeletet kell alkotnia 2017.október 1-ig, melynek szakmai megalapozása értelmében településképi arculati kézikönyvet (továbbiakban: kézikönyv) kell készíteni. Ehhez a partneri együttműködés szabályait rendeletben határozza meg. 2. Részletes indokolá Beszámoló a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet nyilvános értékelő felületére érkezett véleményekről. 2018-11-29. Előterjesztés. Javaslat a 2019. és 2020. évi költségvetések terhére az előre nem tervezhető felszíni csapadékvíz-elvezetési, üzemeltetési feladatokkal kapcsolatos. l) településképi véleményezési eljárás, m) településképi bejelentési eljárás, n) közterület-alakítás, o) településképi követelmények. Az Étv. 20. §-a alapján az érintett területre változtatási tilalom rendelhető el a helyi építési szabályzat készítésének időszakára annak hatálybalépéséig (Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) Balassa Balázs polgármester: Az előterjesztés részletesen tartalmazza a településképi arculati kézikönyv elfogadására vonatkozó eljárás eddigi menetét. A mai napon a véleményezési eljárás lezárására, az arculati kézikönyv és a településképi rendele

Képviselő-testületi ülés 2020

Gazdasági Bizottság 2018. április 24. Napirend Előterjesztés Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 2017. évi zárszámadási rendeletének megalkotására Előterjesztés Kiskunfélegyháza Településképi Arculati Kézikönyv elfogadása tárgyában Előterjesztés Kiskunfélegyháza város településképének védelméről szóló rendelet megalkotása tárgyában Előterjesztés. 8.) Előterjesztés Településképi Arculati Kézikönyv és Településkép védelmi rendelet megalkotására - 2. forduló Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester Napirendek 1.) Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzatának 2018. évi átmeneti gazdálkodására Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármeste Önkormányzati ülések felvételei,élő közvetítések,sajtótájékoztatók naprakészen. JEGYZÕKÖNYV Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 2017.07.27 előterjesztés. Tájékoztatást ad arról, hogy a Képviselő-testületnek a Településképi Arculati Kézikönyvet (TAK) a hatályos jogszabályok szerint december 31-ig kell megalkotnia illetve elfogadnia. Elmondja, hogy a kézikönyv készítése vonatkozásában a partnerségi egyeztetés AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 55. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzat rendelet megalkotása és kapcsolódó döntés meghozatala E L Ő T E R J E S Z T É 7.) Előterjesztés a Településképi Arculati Kézikönyv és a Településkép védelméről szóló rendelet megalkotására (1 forduló) Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 8.) Előterjesztés Bursa Hungarica pályázatok 2018/2019-es fordulójának elbírálására (zárt ülés) Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármeste

 • Strucc sebessége.
 • Mogyi popcorn gluténmentes.
 • Eladó hyundai sonata.
 • Diablo 3 magyarítás xbox 360.
 • Mr bean animated series list.
 • Egyedi férfi karkötő.
 • Képes kvíz film.
 • Pecs allas.
 • Xperia themes free download.
 • Hop on hop off berlin.
 • Éves energiafogyasztás hűtő.
 • Anime film.
 • Windows mac drive reader.
 • Herpesz házipatika.
 • Képes kvíz film.
 • A világ legnagyobb dömpere.
 • Vatikán látnivalók.
 • Mogyoró meló 2 előzetes.
 • Jordan 12 black.
 • A világ legnagyobb metróhálózata.
 • Opus részvény előrejelzés.
 • Cinderella story.
 • Tengeri csillag ehető.
 • Sebastian stan budapest.
 • A kis hableány film 2013.
 • Legjobb micro sd kártya.
 • Ember majom hibrid.
 • Belső fül keringési zavara.
 • Állatmenhely pest megye.
 • Személyes bemutatkozás minta.
 • Körutazás grúzia.
 • Ráncos bőr okai.
 • Xerox 5330 toner.
 • Atlétika ruházat.
 • Frangipáni ára.
 • Ritka arcszőrzet.
 • Honnan tudom hogy lehallgatják a telefont.
 • Északi óriás moa.
 • Füstölt lazac előétel.
 • Imádlak szó jelentése.
 • Pizza hús nélkül.